پرداخت موبایلی

۴ آذر, ۱۳۹۶
پرداخت موبایلی

پرداخت موبایلی

پرداخت موبایلی که از آن پول موبایلی یا کیف پول موبایلی نیز یاد میشود نوعی از پرداخت است که تحت قوانین و زیر ساخت های موبایلی صورت میگیرد.به جای پرداخت نقدی،چکی و یا کارت اعتباری، مصرف […]

Pin It on Pinterest