خدمات ارزش افزده

۲۱ آذر, ۱۳۹۶
خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت

خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت از اولین گام های ارائه این نوع خدمات در کشورمان محسوب میشود.سالها پیش شرکت مخابرات ایران در تعامل با نماینده های رسمی خود در زمینه ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت […]
۷ آذر, ۱۳۹۶
تبلیغات موبایلی

تبلیغات موبایلی

تبلیغات موبایلی نوعی از تبلیغات است که از طریق دستگاه های موبایلی انجام میشود.این نوع تبلیغات یکی از زیر مجموعه های بازاریابی موبایلی است.در سال ۲۰۱۴ سی درصد درآمد تبلیغات موبایلی ناشی از تبلیغ نصب اپلیکیشن […]

Pin It on Pinterest