تبلیغات موبایلی

۷ آذر, ۱۳۹۶
تبلیغات موبایلی

تبلیغات موبایلی

تبلیغات موبایلی نوعی از تبلیغات است که از طریق دستگاه های موبایلی انجام میشود.این نوع تبلیغات یکی از زیر مجموعه های بازاریابی موبایلی است.در سال ۲۰۱۴ سی درصد درآمد تبلیغات موبایلی ناشی از تبلیغ نصب اپلیکیشن […]

Pin It on Pinterest