هیات مدیره

شرکت مبین وان کیش (سهامی عام)

تیم مدیریت و راهبری شرکت مبین وان کیش شامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

سیدصابر امامی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

emami@mobinone.org

سیدصابر امامی

حمید نصیری

نایب رییس هیات مدیره

nasiri@mobinone.org

حمید نصیری

مسعود وکیلی‌نیا

رییس هیات مدیره

vakilinia@mobinone.org

مسعود وکیلی‌نیا

مهدی حاج‌الف‌خانی اصل

عضو هیات مدیره

alefkhani@mobinone.org

مهدی حاج‌الف‌خانی اصل

محمد جهانگیریان

عضو هیات مدیره

jahangirian@mobinone.org

محمد جهانگیریان